درخواست مسابقه

تورنمت 354612
نام بازی : dota2
وضعیت : در انتظار تیم دوم
تاریخ مسابقه : 1398/02/03-[05:01]
هزینه ثبت نام : 20000
آراد
تورنمت 783057
نام بازی : dota2
وضعیت : در انتظار تیم دوم
تاریخ مسابقه : 1398/02/20-[04:00]
هزینه ثبت نام : 10000
آريانا